Duplicate content

Met duplicate content wordt inhoud bedoeld die (grotendeels) op meer dan één pagina wordt getoond.Canonical URL

Een canonical URL of canonieke URL laat aan zoekmachines weten onder welke URL een pagina moet worden weergeven in zoekresultaten.Redirect

Een redirect is een verwijzing van een specifieke URL naar een andere URL.Black hat SEO

Black hat SEO omvat alle optimalisatiewerkzaamheden die niet voldoen aan de regels van Google.Keyword stuffing

Keyword stuffing is het overmatig gebruikmaken van een zoekwoord op een webpagina.Zoekwoordenonderzoek

Zoekwoordenonderzoek is het ontdekken, analyseren en kiezen van zoektermen die relevant voor de doelgroep en commercieel interessant zijn, om deze vervolgens te implementeren op een website.Keyword

Een keyword is een woord of combinatie van woorden die een zoekmachine gebruiker intypt om iets te vinden.Search engine optimization

Search engine optimization is een verzamelterm voor alle werkzaamheden die vindbaarheid in- en organisch verkeer via zoekmachines stimuleren.Zoekmachine optimalisatie

Zoekmachine optimalisatie is het pakket aan werkzaamheden dat bijdraagt aan een betere vindbaarheid in- en meer organisch verkeer via zoekmachines.SEO

SEO (search engine optimization) omvat het pakket aan werkzaamheden dat wordt uitgevoerd om meer organisch verkeer via zoekmachines aan te trekken.