Privacybeleid

Je leest de privacyverklaring van Reposed. Hierin wordt beschreven hoe Reposed met de gegevens omgaat die wij van jou verzamelen.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over hoe Reposed jouw gegevens verzameld, waarvoor jouw gegevens gebruikt worden en hoe Reposed hiermee omgaat. Ook wordt in deze privacyverklaring besproken welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw eigen gegevens en hoe je deze rechten kunt benutten. De privacyverklaring zal zo nu en dan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Raadpleeg hem daarom periodiek.

Annemijn Kroon, Reposed

Over Reposed

Je leest de privacyverklaring van Reposed. Reposed is gespecialiseerd in het vergroten van online vindbaarheid van bedrijven in het MKB. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Reposed verzameld worden. Reposed wilt
hier zo transparant mogelijk in zijn. Het is daarom goed dat je weet wat er met jouw gegevens gedaan wordt en hoe jij je wensen rondom deze gegevens kunt aangeven. Je leest hier alles over in deze verklaring.

Heb je opmerkingen over hoe Reposed jouw gegevens gebruikt, neem dan contact op met Reposed:
info@reposed.nl | 038 – 2340738
Beelstraat 19 | 8015BH Zwolle
KVK-nummer: 71535713

Reposed is een eenmanszaak welke wordt gedreven door Annemijn Kroon.

Privacyverklaring

1. Doel gegevens
Er zijn een aantal situaties waarin gegevens verzameld worden door Reposed. De doelen van deze gegevensverzameling worden hieronder toegelicht.

1.1 Om nieuwsbrieven te versturen
Reposed stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven bevatten inhoud met zowel commerciële uitingen als kennis. Om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen, worden je voornaam en e-mailadres verzameld via de daarvoor bestemde formulieren op de website van Reposed. Daarnaast kun je mondeling
of tekstueel gevraagd worden je aan te melden.

1.2 Om kennismiddelen te versturen
Reposed biedt diverse kennismiddelen aan. Denk hierbij aan whitepapers, e-books, tools etc. die jou verder helpen in het verbeteren van de online vindbaarheid van jouw bedrijf. Om jou deze middelen te versturen, vraagt Reposed om je voornaam en e-mailadres in de daarvoor bestemde formulieren.

1.3 Om contact op te nemen
Wanneer jij contact opneemt via een contactformulier op de website van Reposed, worden jouw gegevens verzameld. In dit formulier wordt alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om een passend antwoord te kunnen
geven, zoals je voornaam, bedrijfsnaam en e-mailadres.

1.4 Om de gebruikerservaring te verbeteren
Reposed gunt haar bezoekers de meest optimale gebruiksvriendelijkheid op haar website. Daarom worden er via Google Analytics gegevens verzameld. Deze
gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Je kunt hierbij denken aan informatie over de duur van een websitebezoek of de pagina’s die je bezoekt.

1.5 Om een online training te kunnen bieden
Wanneer jij een online training afneemt bij Reposed, gebruikt Reposed jouw gegevens om je betaling af te handelen en om de training af te leveren. Reposed
vraagt hiervoor alleen naar de gegevens die benodigd zijn, waaronder ook om te voldoen aan wettelijke financieel-administratieve verplichtingen.

1.6 Om te voldoen aan wettelijke financiële administratie
Wanneer je een dienst afneemt bij Reposed, gebruikt Reposed jouw gegevens om een voorstel en factuur op te maken volgens de wettelijk gestelde eisen. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming. Reposed gebruikt deze gegevens alleen ter uitvoering van de aangegane overeenkomst(en).

2. Ontvangers
De gegevens die Reposed ontvangt en bewerkt worden beheerd door middel van de volgende partijen:

2.1 Mailerlite
De nieuwsbrieven en e-mails rondom kennismiddelen worden verzonden met Mailerlite. Wanneer jij je aanmeldt voor een nieuwsbrief of kennismiddel, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen. Dit gebeurt in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailerlite.

2.2 Vimexx
De e-mail van Reposed wordt gehost bij Vimexx. Wanneer jij contact opneemt via een formulier op de website of via de mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx.

2.3 Woocommerce
Wanneer jij een online training of product van Reposed afneemt, handel je jouw betaling af via Woocommerce en de door jou gekozen betaalmethode (SEPA, Bitcoin, Visa, Mastercard, American Express, iDEAL of PayPal).

2.4 Moneybird
Wanneer je een dienst afneemt bij Reposed, worden facturen opgemaakt en verstuurd via Moneybird.

2.5 Google Drive
Wanneer je vraagt om een voorstel, wordt deze met de van jou benodigde gegevens opgemaakt via Google Docs en geplaatst in de beveiligde omgeving van Google Drive.

3. Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Reposed, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij Reposed op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren.

4. Nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in Mailerlite. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@reposed.nl

5. Kennismiddelen
Wanneer je een kennismiddel hebt gedownload, worden de door jou opgegeven gegevens opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailerlite. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, totdat jij je uitschrijft. Je ontvangt alleen andere mails als je daar toestemming voor hebt gegeven.

6. Contact
Wanneer je contact opneemt met Reposed worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres – opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

7. Analytics
De anonieme gegevens die door Google Analytics verzameld worden, worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

8. Online training
De gegevens die jij achterlaat bij het aanmelden en betalen voor een online training worden niet langer bewaard dan jij de online training volgt, tenzij je toestemming hebt gegeven om mails te ontvangen die niet gerelateerd zijn aan de online training.

9. Wettelijke financiële administratie
De gegevens die benodigd zijn om te voldoen aan wettelijke financiële administratie – bijvoorbeeld voor een voorstel of factuur – worden zolang opgeslagen als wettelijk vereist is, namelijk 7 jaar voor niet-elektronische diensten en 10 jaar voor elektronische diensten.

10. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Reposed of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast is de website van Reposed beveiligd door een SSL certificaat, te herkennen aan het groene slotje voor de URL. Dit houdt in dat de verbinding met de website van Reposed privé is.

Jouw rechten

Als overdrager van gegevens heb je rechten en plichten.

11. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Reposed vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Reposed. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

12. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet (meer), dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door Reposed. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

13. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Reposed opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Reposed al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

14. Recht op wissen van jouw gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Reposed vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

15. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Reposed niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

16. Recht op stop gegevensgebruik
Wil jij niet dat Reposed jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan
via info@reposed.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, het identiteitsbewijsnummer en het burgerservicenummer onleesbaar zijn gemaakt. Het
streven is om binnen een week te reageren.

17. Plichten
Reposed verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Reposed via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Reposed de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Reposed met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Reposed behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Reposed dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Reposed te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@reposed.nl
038 – 2340738
Beelstraat 19
8015BH Zwolle